Geschiedenis

Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Oostburg

In 1922 wordt er in Oostburg al een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd.
Deze gemeente heeft zich in 1925 bij de Oud Gereformeerde Gemeenten aangesloten.
Eind van de jaren twintig wordt in Oostburg opnieuw een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd.
In 1956 gaat deze gemeente over naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
In 1958, ontstaat er in Oostburg (in Pro Rege) een afdeling van de Gereformeerde Gemeente Terneuzen, maar die wordt in 1966 weer opgeheven.

Begin huidige Gereformeerde Gemeente Oostburg.
Begin 1982 ontstaat er in Oostburg toch weer een afdeling van Ger. Gem. Terneuzen. Er komen dan ca. 60 mensen samen.
Deze afdeling krijgt haar eigen kerkenraadsleden die in de kerkenraad van Terneuzen werden toegevoegd. Dat waren ouderling A.I. van Cadsand, hij was al kerkenraadslid in Terneuzen maar woonachtig in Schoondijke en is naar de afdeling Ger. Gem. Oostburg gekomen, broeder K. Pladdet als ouderling en broeder M.D. Waverijn als diaken.
Plaats van samenkomst is tijdelijk het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. Kerk te Oostburg.
Vanaf 11 april 1982 wordt het kerkgebouw van de Geref. Kerk aan de Molenberg in Oostburg de plaats van samenkomst.

Op 8 december 1982 wordt de gemeente geïnstitueerd door ds. H. Paul met de woorden uit Zach. 4 : 6b:‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, spreekt de Heere der heirscharen’.
De eerste kerkenraad bij de instituering bestond uit ouderling A.I. van Cadsand, ouderling K. Pladdet en diaken M.D. Waverijn.

Eigen kerkgebouw
Na ruim twaalf jaar in de Geref. Kerk te hebben gekerkt, betrekt men op 17 mei 1994 een nieuw kerkgebouw met 135 zitplaatsen aan de Melkweg te Oostburg.
In gebruik neming is weer gedaan door ds. H. Paul met de woorden uit Psalm 27:4.
Wij zijn een vacante gemeente dus leesdiensten komen regelmatig voor. Classis predikanten gaan ook regelmatig voor. Een predikant aan onze kant van de Schelde (Gereformeerde Gemeente in Terneuzen) is gunstig voor invulling van de diensten.

Catechisatie onderwijs vanaf het voortgezet onderwijs wordt door de kerkenraad gegeven en belijdenis catechisatie meestal door de consulent.
We kunnen de gemeente in Oostburg benoemen als een streekgemeente in West Zeeuws- Vlaanderen.
Vroeger sprak men van het land van Cadzand. Vandaag de dag, zoals het altijd was, een agrarisch gebied, maar nu ook heel sterk toeristisch. Dat is heel goed te merken in vakantieperiodes wat dan resulteert in een volle kerk.

De kinderen van de gemeente gaan grotendeels vanaf de basisschool naar de ds. Aangeenbrugschool in Terneuzen en voor het voortgezet onderwijs naar het Calvijn College in Goes.

We behoren tot de classis Middelburg, dus kerkelijke vergaderingen vinden meest plaats op Walcheren omdat er zich aan de Zeeuws-Vlaamse kant maar 2 van de 10 gemeenten bevinden.

Als kerkenraad van de gemeente Oostburg zijn we overtuigd van de noodzaak dat de waarheid van Gods Woord hier verkondigd moet blijven worden, te meer omdat er in deze tijd veel op ons afkomt. En dat vereist voor ons als ambtsdragers, maar ook als gemeente een uitnodigende houding ten opzichte van elkaar en buitenstaanders, om het leven naar het Woord van God, als een liefdedienst naar buiten te brengen, met inachtneming van Zijn geopenbaarde wil in Zijn Woord.
Om getuigen te mogen zijn van die ene Naam gegeven tot zaligheid, tot behoud van zondaren en zondaressen.

We voelen ons voornamelijk verantwoordelijk om dat Evangelie van een rijke Christus voor een arme zondaar naar buiten te brengen en hopen dat in de tijd die God ons nog geeft te blijven doen in afwachting van Zijn zegen, waaraan alles is gelegen.

Namens de kerkenraad.