Collecten

Aan het einde van de dienst kunt u uw gaven geven bij de collectetafel in de hal van de kerk.

Of via de bank:

Rekening diaconie / diaconale collecten:

NL18RABO0308121880

 

Rekening kerk / collecten kerk en extra collecte:

NL53RABO0308121929

Bij gift voor extra collecte niet vergeten om het doel erbij te zetten

 

De Heere zegene ons en onze gaven.